Privacybeleid

Privacybeleid van Ebbers Salarisadvies

Ebbers Salarisadvies, gevestigd aan Ebbers Salarisadvies Zuivelweg 85, 7003 CD, Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ebbers Salarisadvies
www.salarisadvies.com
Zuivelweg 85
7003 CD Doetinchem
0314 – 36 09 47

Sandra Ebbers is de Functionaris Gegevensbescherming van Ebbers Salarisadvies. Zij is te bereiken via ebbers@salarisadvies.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ebbers Salarisadvies verwerkt uw persoonsgegevens, doordat:

 • u gebruik maakt van de salaris(advies) diensten van Ebbers Salarisadvies,
 • en/of omdat u deze zelf aan Ebbers Salarisadvies verstrekt:
  • bij het invullen van een contactformulier op de website van salarisadvies.nl
  • per mail, per telefoon of anderzins, omdat u interesse heeft om in de toekomst gebruik te maken van de salaris(advies) diensten van Ebbers Salarisadvies

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsgegevens
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ebbers@salarisadvies.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ebbers Salarisadvies verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Ebbers Salarisadvies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bieden van salarisadvies diensten
 • Oriëntatie op salarisadvies diensten
 • Marketing van Ebbers Salarisadvies
 • Verzoek tot contact van Ebbers Salarisadvies

Dit betekent concreet:

Bieden van salaris(advies)-diensten
Ebbers Salarisadvies beheert uw salarisadministratie of geeft uw organisatie salarisadvies.

Oriëntatie op salaris(advies)-diensten
U oriënteert zich namens uw organisatie op de mogelijkheid om in de toekomst gebruik te maken van de salaris(advies) diensten van Ebbers Salarisadvies. 

Marketing van Ebbers Salarisadvies
De website van Ebbers Salarisadvies verzamelt uw gegevens om onze website te verbeteren. Dit gebeurt via Google Analytics. Deze gegevens worden via uw IP-adres verzameld. Denk hierbij aan informatie die betrekking heeft op de duur van uw websitebezoek of de specifieke websitepagina’s op onze site die u bezoekt.

Verzoek tot contact met Ebbers Salarisadvies
Als u ons verzoekt om contact met u op te nemen via het contactformulier op de website, per telefoon of anderszins, dan vragen wij alleen de benodigde gegevens om u van dienst te kunnen zijn. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ebbers Salarisadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Bieden van salarisadvies diensten: conform de fiscale bewaarplicht van de Belastingdienst
 • Oriëntatie op salarisadvies diensten: tot maximaal 1 jaar na het laatste contactmoment
 • Marketing van Ebbers Salarisadvies: tot maximaal 2 jaar na het laatste contactmoment
 • Verzoek tot contact van Ebbers Salarisadvies: tot maximaal 3 maanden na het laatste contactmoment

Delen van persoonsgegevens met derden

Ebbers Salarisadvies deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de salaris(advies)-diensten en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ebbers Salarisadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verwerkers

CategorieNaamJurisdictieDoelSoort gegevens
AnalyseGoogle AnalyticsVerwerken activiteitenAnalyse website activiteitenIP-adres
Locatie
Internetbrowser en apparaattype
FormulierenWordPressVerwerken van gegevensHet benaderen van contacten indien nodigVoor-en achternaam
Bedrijfsnaam
E-mailadres

Subverwerkers

CategorieNaamJurisdictieDoelSoort gegevens
AnalyseSGNMInzage van gegevensAnalyse online activiteitenIP-adres
Locatie
Internetbrowser en apparaattype
Voor-en achternaam
Bedrijfsnaam
E-mailadres

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ebbers Salarisadvies gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 

Ebbers Salarisadvies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ebbers Salarisadvies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ebbers@salarisadvies.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Ebbers Salarisadvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ebbers Salarisadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via ebbers@salarisadvies.com.

Ebbers Salarisadvies

Scroll naar boven